Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΕΔΗΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

          Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Αριστοτέλους αριθμός 22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ ΤΟ
1) Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών
2) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
*****
Κύριοι Υπουργοί,
Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του 4369/2016 και των διατάξεων της ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίσεις που επιχειρεί να εφαρμόσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία συνδέεται ευθέως με την μισθολογική, βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων, με βάση τις Μνημονιακές Δεσμεύσεις (ν.4336/2015, 4354/2015, 4369/2016, ενδονοσοκομειακή κινητικότητα), αποφάσισε ότι:
 Μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται Απεργία - Αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων στον χώρο των Δημόσιων Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ, της Πρόνοιας, που εκπροσωπούμε από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια, που συνδέεται με την περιγραφόμενη  στα άρ.14 επ. του ν. 4369/2016 διαδικασία.
          Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
          Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε Απεργία - Αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στον χώρο της Δημόσιας Υγείας και τους οποίους εκπροσωπούμε. 
          Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
Αθήνα, 28/2/2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων ΥπαλλήλωνΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και την Εγκύκλιο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, μέχρι τις 31/3/2017 πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Για τον σκοπό αυτό έχει αποστείλει και τα σχετικά έντυπα  στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η Κυβέρνηση και η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προχωρούν τη διαδικασία της αξιολόγησης, χωρίς καν να έχουν υλοποιήσει το τμήμα του Ν.4369/2016 – νόμου που η σημερινή κυβέρνηση ψήφισε – ως προς την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων, των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών στη Δημόσια Διοίκηση. Επισημαίνουμε ότι οι «δοτοί – αρεστοί» προϊστάμενοι που με ανάθεση έχουν τοποθετηθεί, χωρίς κριτήρια, θα είναι οι άμεσοι αξιολογητές των Δημοσίων Υπαλλήλων. Κατανοούμε όλοι τι αξιολόγηση θα κάνουν!!!

Η προωθούμενη αξιολόγηση, δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη για επιστημονική, τεχνική, επαγγελματική στήριξη των Δημοσίων Υπαλλήλων, δεν έχει ως στόχο να γίνουν καλύτερες, πιο σύγχρονες και ποιοτικές οι Δημόσιες Υπηρεσίες. Με τον Ν4369/2016 η αξιολόγηση συνδέεται με τον μισθό, τη συρρίκνωση του δημοσίου τομέα, την κινητικότητα  και μπορεί να οδηγήσει σε απολύσεις.

Με τη ρομφαία της αξιολόγησης επιδιώκεται ο πειθαναγκασμός και η υποταγή των εργαζομένων στην αντιλαϊκή πολιτική και τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο Δημόσιο.

Για τους λόγους αυτούς:

Προκηρύσσουμε απεργία – αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.

Τα σωματεία και οι Ομοσπονδίες καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη να συγκεντρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης που θα αποσταλούν στους εργαζόμενους και τα ίδια να τα επιστρέψουν στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

Με μαζικές διαδικασίες, Γενικές Συνελεύσεις και συλλογικό αγώνα να μην επιτρέψουμε να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης από τη διοικητική ιεραρχία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣΔιαβάσαμε σε δημοσιογραφική ιστοσελίδα στις 05/02/17 την ανάρτηση που έκανε ο κος Μιχάλης στο προσωπικό του λογαριασμό, απαντώντας, στην ανακοίνωση μας για τις μετακινήσεις προσωπικού .

Η πρώτη αίσθηση που είχαμε, διαβάζοντας τη, ήταν ότι δεν χρειάζεται να  σχολιαστεί από μέρους μας. Όσο όμως την βλέπαμε, αντιλαμβανόμενοι ότι από τη μια είναι ουσιαστικά προσπάθεια δικαιολόγησης  της στάσης του  και από την άλλη ότι λειτουργεί με την τακτική «βάλε λάσπη στον ανεμιστήρα», τελικά θεωρούμε ότι πρέπει να απαντηθεί. Ειδικά όταν αυτό ξεφεύγει από την ομάδα που ο κος Μιχάλης επικοινωνεί μέσω f/b και γίνεται συνήθης πρακτική απάντησης, αν λάβουμε υπόψη την …. «επικοινωνία» με το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγρινίου .

Για να αποποιηθούμε το ρόλο του Γκέμπελς ( ρόλο που  κάποιοι  αναλαμβάνουν   ευχαρίστα)  και για να βοηθήσουμε όσους δεν ακολουθούν τα κοινωνικά δίκτυα παραθέτουμε την δημοσίευση του κου Μιχάλη στον λογαριασμό του :

«Έχεις 40 ετήσιους διαγωνισμούς και 20 ηλεκτρονικούς για 2 νοσοκομεία.
Λες λοιπόν. 20 +10 θα "τρέξει" το ένα 20+10 το άλλο.
Εναλλακτικά, λόγω απειρίας σε διαγωνισμούς του ενός, 2 υπάλληλοί του πάνε και ενώνονται στην αρμόδια υπηρεσία του άλλου που έχει τεχνογνωσία και βγαίνουν όλοι οι διαγωνισμοί νοικοκυρεμένα και για τα δύο νοσοκομεία από μία υπηρεσία με τη συνδρομή υπαλλήλων και από τις δύο μονάδες.
Παίρνεις τελικά έναν μόνον υπάλληλο (από τους δύο που ήταν δίκαιο).
Λογικό? Όχι για όλους.
Ακόμη και αυτό αποτελεί αιτία πολέμου με τύμπανα ανακοινώσεων των σωματείων περί αποψίλωσης και απαξίωσης του νοσοκομείου που κάλεσες υπαλλήλους του να επωμιστούν μέρος μόνον της δουλειάς που τους αναλογούσε !!
Χάθηκε το μέτρο στο που αρχίζει το δίκαιο και το ηθικό και στο που τελειώνει η δημοσιοϋπαλληλική αγκύλωση, αρτιωμένη με την συνδικαλιστική εμμονή του διωκτικού παραληρήματος.»

Ας τα πάρουμε  λοιπόν με τη σειρά μήπως και βρούμε κάποια άκρη ( …. μήπως και γλυτώσουμε  τις συνεδρίες με τον ψυχίατρο για τις εμμονές μας…) :

-Γίνεται λόγος για ισονομία  όπως θα «έπρεπε( 20+10 για το ένα  ,20+10 για το άλλο) ..για γαλαντομία αφού δεν είναι «έμπειροι και δεν μπορούν» . Ένας μετακινείται  μωρέ ,γιατί αυτή η εμμονή στη γκρίνια;;;   Είναι όμως έτσι;;;;;;;;

Αφού ο κος Μιχάλης αντιλήφτηκε ότι το Νοσοκομείο μας δεν έχει την «εμπειρία και τεχνογνωσία όπως το Αγρίνιο» γιατί δεν έκανε κάποια κίνηση να το διορθώσει όπως όφειλε ως Διοικητής σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες;;  Όχι φυσικά όπως τώρα που παίρνει υπάλληλο επάνω αλλά φέρνοντας κάποιον να μάθει και τους …πληβείους!!  Γιατί οι μετακινήσεις είναι μόνο προς μια κατεύθυνση  και  μόνο για το Αγρίνιο ισχύει το δόγμα «οι ανάγκες της υπηρεσίας» ;;;;; 

Αφού αυτό δεν έγινε ακόμη (στο γαλατικό χωριό με τους γεμάτο εμμονές κατοίκους) πως δικαιολογεί την μετακίνηση υπαλλήλου από το γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου μας ( που είναι μη ικανό να κάνει όλα αυτά που πρέπει , κατά τα λεγόμενα του  ) στο γραφείο του ως γραμματέα  ενώ υπήρξε αγώνας του Συλλόγου για την επιστροφή στην οργανική θέση του;;;;;;;;;;;;;; ( κάτι που έγινε, μέχρι την εκ νέου παρέμβαση του ως Διοικητή ;;;).

 Η βοηθός θαλάμου που μετακινήθηκε, προοριζόταν και αυτή για τους διαγωνισμούς στις προμήθειες;

Γιατί ενώ εμείς μιλάμε ΤΟΣΟ για τους προηγούμενους  17 μετακινημένους   ΟΣΟ  και για τους 3 υπό τη διοίκηση του , ποσοστό 10% του προσωπικού μας ,η απάντηση του εστιάζεται μόνο  στον ένα;;;;;;.  

Οι υπόλοιποι μετακινημένοι (κυρίως από την νοσηλευτική υπηρεσία)στο Αγρίνιο;;;;;;;;;;;;  

Αφήστε τις άλλες Υπηρεσίες, ας μιλήσουμε για αυτή που ο ίδιος είναι διοικητής. Γιατί δεν επέστρεψε κανείς  αλλά συνεχίζεται η αφαίμαξη;;;;  

 Λείπει και εδώ η …..τεχνογνωσία;;;;

                                               
                              ΤΟ Δ.Σ.

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Τον περασμένο Σεπτέμβριο σε συνάντηση που είχαμε με τον νέο τότε διοικητή του Γ.Ν. Αιτ/νιας κο Μιχάλη  είχαμε εκφράσει την πάγια θέση μας για επιστροφή των μετακινημένων υπάλληλων στην οργανική τους θέση. Μάλιστα  ο κος Μιχάλης ζήτησε ενημέρωση για το πλήθος των μετακινημένων υπαλλήλων ώστε να δει «τι μπορεί να κάνει».

Όπως δεσμευτήκαμε, του αποστείλαμε τον κατάλογο των 17 τότε μετακινημένων συναδέλφων (9 στο Νοσοκομείο Αγρινίου και 8 σε άλλες υπηρεσίες) και περιμέναμε τις ενέργειές του. Μάλιστα για να μην κατηγορηθούμε ως μόνιμα διαμαρτυρόμενοι δώσαμε και τον απαιτούμενο χρόνο στον νέο Διοικητή  για τις ενέργειες του.

Πράγματι αυτές τις είδαμε, αλλά δυστυχώς ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση συνεχίζοντας την πρακτική των προκατόχων του. Ήδη ο αριθμός των μετακινημένων  προς το Αγρίνιο έχει αυξηθεί κατά τρεις  (το περιτύλιγμα που επικαλούνται ανά περίπτωση, δηλαδή οι ανάγκες της υπηρεσίας έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί άλλοθι).

Μάλιστα όπως δείχνει η καθημερινότητα, αυτή η τακτική πρόκειται να συνεχιστεί. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:

- Η λειτουργία του Νοσοκομείου μας ως δεξαμενή για να λύνει προβλήματα του νοσοκομείου Αγρινίου ή άλλων υπηρεσιών δεν είναι αποδεκτή. Μάλιστα κάνει πιο επιτακτικό το αίτημα για ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ των Νοσοκομείων.

-Το να αποδυναμώνεις κάποιον και μετά να μιλάς για μη απόδοση των υπαλλήλων του, είναι ο φερετζές που θέλει «ο κλέφτης για να φανεί τίμιος» και δείχνει τις προθέσεις.

Περιμένουμε από όλους τους αρμόδιους που μιλούν  με στόμφο για αξιοκρατία ; -ισονομία ; -και χρηστή διοίκηση;  το αυτονόητο  :

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΚΥΡΙΟΙ

Το  Δ.Σ.